Ανελκυστήρες

  • Μηχανικοί ανελκυστήρες ατόμων, με απλό σύστημα λειτουργίας
  • Μηχανικοί ανελκυστήρες ατόμων, με αυτόματο σύστημα λειτουργίας
  • Μηχανικοί ανελκυστήρες ατόμων, με αυτόματο σύστημα λειτουργίας, και αυτόματο απεγκλωβισμό σε διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος.
  • Υδραυλικοί ανελκυστήρες όλων των τύπων ατόμων και φορτίων.
  • Μεγάλοι ανελκυστήρες φορτίων έως 20.000 kg για γκαράζ, και βιομηχανίες.