Τεχνικά

Η προηγμένη τεχνολογία EFAPOWER CxVF που διαθέτει η G.E.C εξασφαλίζει:
  • αυτονομία σε περιπτώσεις διακοπής ρεύματος
  • επικοινωνία με κεντρικό ηλεκτρονικό υπολογιστή
  • εξοικονόμηση έως και 50% στην ενέργεια
  • εκπληκτικά ομαλή κίνηση
  • ελαχιστοποίηση του κόστους συντήρησης
  • μικρή χρήση μηχανικών μερών και καλωδιώσεων
ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Τα εργαλεία μας για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων είναι η συνεχής ενημέρωση των στελεχών, η ποιότητα των στελεχών, και οι συνεργασίες με τους μεγαλύτερους οίκους προμηθευτών, στα πλαίσια του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001/2000 που διαθέτει η εταιρία μας.